ఆర్గనైజేషన్ వ్యవస్థాపకులు,
అధ్యక్షులు
Madupu Satyanarayana Vishwabrahma

బ్రహ్మశ్రీ మడుపు సత్యనారాయణ విశ్వబ్రహ్మ గారు.

(శ్రీ మద్విరాట్ విశ్వబ్రహ్మ గాయిత్రీ ఉపాసకులు)

http://facebook.com/madupu.satyanarayana

ఆర్గనైజేషన్
ప్రధాన కార్యదర్శి
Somu Venkateshwara Rao

బ్రహ్మశ్రీ సోము వెంకటేశ్వర రావు గారు.

ప్రచార
కమిటీ అధ్యక్షలు
Anasuri Shankara Chary

బ్రహ్మశ్రీ అనసూరి శంకరాచార్యులు గారు

ఆర్గనైజేషన్
కోశాధికారి
Madupu Naveen Kumar

యం. నవీన్ కుమార్ గారు


కార్యదర్శి
Somu Venkateshwara Rao

కె. వెంకటేశ్వర్లు గారు

కార్యదర్శి
Anasuri Shankara Chary

యం. సరీన్ మానవ్ గారు

కార్యదర్శి
Madupu Naveen Kumar

యం. హరీన్ గారు


ఆర్గనైజేషన్ కమిటీ సభ్యులు


Dayananda Swamy

దయానంద స్వామి గారు

Andhe Gattaiah

అందె గట్టయ్య గారు

D RamaRao

డి. రామారావు గారు

K R Eswaramma

కె.ఆర్. ఈశ్వరమ్మ గారు

P Prabhakara Chary

పీ. ప్రభాకర్ గారు

K Venkateshwarlu Garu

కె. వెంకటేశ్వర్లు గారుT Shankara Murthy Garu

టీ. శంకరమూర్తి గారు

V Ravindera Chary

వీ. రవీందరాచారి

V Bhaskara Chary

వీ. భాస్కరాచారి

M Raghupathi garu

యం. రఘుపతి గారు

Veera nanda Swamy

వీరానంద స్వామి గారు

D Srinivas

డీ. శ్రీనివాస్ గారు